Mit várhat Ön a COMPASS projekttől?

A 2020-as év a kihívások éve volt világszerte. Nehéz modelleznünk és felbecsülnünk a COVID-19 járvány hatásait, mégis szükségünk van egy progresszív stratégiára.A COVID-19 kapcsán kialakult váratlan helyzet a karriertanácsadók számára is kihívást jelent, akik jelenleg a gazdaságot támogató munkaerőpiac tartópillérei. Egy nem várt feladat előtt állnak: úgy kell biztosítaniuk munkavégzésük folytonosságát, hogy nincs lehetőségük arra, hogy személyesen találkozhassanak az ügyfelekkel.

Az új valósághoz úgy alkalmazkodhatnak, hogy a rendelkezésükre álló kommunikációs eszközök segítségével távtanácsadást nyújtanak. A karriertanácsadási rendszer erősítése mindenkinek érdeke. Annak érdekében azonban, hogy a tanácsadók képesek legyenek megbirkózni a feltornyosodott kihívásokkal, képzésük és megújulásuk elengedhetetlen. Minthogy  a járványból adódó problémák globális természetűek, és mivel az egyes országok mindegyikében elvégzett  szükségletértékelés és szükségletelemzés szerint a karrierorientációs szolgáltatások és azok igénybevétele a mindennapi gyakorlatban eltérő mértékben és más-más szinten valósul meg, ezért ezt a kérdést nemzetközi összefüggésben kell tekinteni, amelynek keretében megismerkedhetünk a partnerországok jó gyakorlati példáival, s együttműködve kidolgozhatunk egy globális képzési programot a digitális (e-)karrierorientációs szolgáltatók számára annak érdekében, hogy egy olyan tanácsadást nyújthassunk számukra, amely megfelel a 21.század kihívásainak, és amely minden partnerországban, valamint EU más országaiban is alkalmazható.

5 szervezet vesz részt a projektben, Németországból, Szlovákiából, Magyarországról, Franciaországból és Hollandiából, amelyek a karriertanácsadás, a kutatás, a digitális készségfejlesztés és a felnőttképzés területén tevékenykednek, és amelyek tanácsadást, képzést, valamint speciális szolgáltatásokat nyújtanak, ernyőszervezetként pedig tagjaik számára is támogatást nyújtanak.

A projekt fő célkitűzései:

A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak a különböző ágazatokban tevékenykedő karriertanácsadók (iskolák, munkaügyi hivatalok, tanácsadó és HR tanácsadó ügynökségek, outplacement ügynökségek)A projekt a közvetett célcsoportok számára is előnyös lesz: a karriertanácsadás területén a különböző ágazatokban tevékenykedő gyakorló szakemberek, a karriertanácsadás területén tevékenykedő kutatók, a karriertanácsadás területén a különböző célcsoportokkal kapcsolatban döntéseket hozók, life coach-ok, üzleti coach-ok,  szervezetfejlesztők, a kiszolgáltatott csoportok számára tanácsadást nyújtó nonprofit szervezetek, a szociális partnerek és a szakmai egyesületek, más, a karriertanácsadás területén, valamint a munkanélküliek és a karriertanácsadási, valamint szaktanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalók érdekében  tevékenykedő releváns szereplők számára, akik több szempontól adódóan is krízishelyzetben vannak.

A projekt keretében 4 intellektuális kimenetet tervezünk elkészíteni. A projekt első fázisában a jó gyakorlatok feltérképezése történik, ezt követően pedig a sikertényezőknek és azok hatásainak feltárása lehetőséget nyújt arra, hogy a feltárt eredmények alapján kidolgozzon egy olyan módszertani útmutatót, amely elősegíti a magas színvonalú és modern digitális eszközök használatát. Ezt követően kidolgozunk majd egy olyan kevert tanulásos tananyagot, amelynek célja a karriertanácsadók szakmai és digitális kompetenciájának fejlesztése, valamint egy olyan tapasztalatcsere, amely mind országos, mind pedig nemzetközi szinten megvalósítható egy elektronikus platform kialakítása érdekében. A karriertanácsadók számára nyújtott kevert tanulásos képzési program legnagyobb előnye azoknak az új kompetenciáknak az elsajátítása, amelyek megfelelnek a 21.század követelményeinek. Hangsúlyt fektetünk a digitális kompetenciákra, amelyeket egy módszertani útmutatóval egészítünk ki, amely elősegíti a hatékony, magasabb színvonalú karriertanácsadási és tanácsadási szolgáltatásokat.

A partnerszervezetek azt tervezik, hogy beépítik oktatási tevékenységek kínálatába a projekt kimeneteit, amelyeket más érdeklődő felek számára is elérhetővé tesznek majd. A projekt tevékenységei elősegítik a különböző ágazatokban működő szakemberek és szervezetek partnerhálózatainak fejlődését, fejlesztését is.